Πανοραμική ακτινογραφία

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία | Έγκλειστα δόντια

Με την ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζονται συνήθως τυχαία έγκλειστοι κυνόδοντες.

Πανοραμική ακτινογραφία

Πανοραμική ακτινογραφία


Με την ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζονται οι έγκλειστοι τρίτοι γομφίοι.

Πανοραμική ακτινογραφία

Πανοραμική ακτινογραφία