Οδοντιατρική Ακτινοδιάγνωση | Συχνές ερωτήσεις

E: ΄Εχουν αυτές οι ακτινογραφίες ακτινοβολία?

A:
Οι οδοντιατρικές ακτινογραφίες έχουν τη λιγότερη δόση ακτινοβολίας σε σύγκριση με άλλες ιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις. Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία οι ψηφιακές ακτινογραφίες έχουν μειώσει ακόμη περισσότερο τη δόση ακτινοβολίας. Πρέπει οι  εξετάσεις να γίνονται σύμφωνα με όλους τους κανόνες ακτινοπροστασίας.

Δόσεις ακτινοβολίας:
-Ακτινογραφίες μετά πτερυγίου (4 ακτινογραφίες) = 0,038 mSV
-Οπισθοφατνιακές Full-mouth series (18 ακτινογραφίες) = 0,150 mSV
-Ακτινογραφία θώρακος = 0,080 mSV
-Ακτινογραφία ανωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα = 2,400 mSV
-Πανοραμική ακτινογραφία = 0,007 – 0,038 mSV
-Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία = 0,027 – 0,056 mSV
Οι παραπάνω τιμές μειώνονται στο 1/10 (κατά 90%) σε περίπτωση ψηφιακών.