Πανοραμική ακτινογραφία

Οδοντιατρική Ακτινοδιάγνωση | Έφη Καζάνα | Λάρισα

Η κλινική οδοντιατρική πολλές φορές απαιτεί τη λήψη ακτινογραφιών με σκοπό τη σωστή και έγκυρη διάγνωση μιας νόσου. Για το σωστό σχεδιασμό της οδοντιατρικής θεραπείας υπάρχουν οι απεικονιστικές τεχνικές στη γναθοπροσωπική χώρα.
Στο ιατρείο “οδοντιατρική ακτινοδιάγνωση” πραγματοποιούνται ακτινολογικές τεχνικές με τον υψηλότερα εξελιγμένο ψηφιακό εξοπλισμό.

Οι ακτινολογικές εξετάσεις αφορούν τη λήψη

  • ψηφιακών/συμβατικών ενδοστοματικών ακτινογραφιών
  • ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ενηλίκων και παιδιών
  • ειδικών προβολών για ΚΓΔ, ιγμόρεια άντρο κ.ά.
  • Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας (3D)

Μέσω των σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών όλες οι παραπάνω ακτινογραφικές εξετάσεις, που θα λαμβάνει ο ασθενής, θα είναι σε μορφή φιλμ, σε ψηφιακή μορφή (cd) καθώς θα συνοδεύονται και από ιατρική γνωμάτευση (διαφορική διάγνωση) αν το επιθυμεί ο θεράποντας ιατρός. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής των ακτινογραφικών εξετάσεων του ασθενή προς τον οδοντίατρο που το παρέπεμπψε. Ακόμη, σκοπός μου είναι ενημέρωση και η συνεχής επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Ευελπιστώ να συνεργαστώ μαζί σας και να συμβάλλω στην αντιμετώπιση περιστατικών του ιατρείου σας, όπου εσείς κρίνετε ότι χρήζουν ακτινολογικής διερεύνησης. Θα είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.