Πανοραμική ακτινογραφία - χαμηλή ακτινοβολία

Πανοραμική ακτινογραφία για παιδιά με λιγότερη δόση ακτινοβολίας

Ειδική προβολή της πανοραμικής ακτινογραφίας για παιδιά με λιγότερη δόση ακτινοβολίας.

Πανοραμική ακτινογραφία - χαμηλή ακτινοβολία

Πανοραμική ακτινογραφία