Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (CBCT)

Νέας τεχνολογίας ψηφιακή απεικονιστική μέθοδος της γναθοπροσωπικής χώρας. 

Αντικαθιστά την ιατρική αξονική τομογραφία λόγω της μειωμένης δόσης ακτινοβολίας της και της επικέντρωσης της δέσμης ακτινοβολίας σε μικρή περιοχή της γνάθου. 

Παρέχει υψηλή ευκρίνεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ακριβών μετρήσεων για πολλά θεραπευτικά σχέδια.

Η χρήση της αφορά κυρίως

Δείγματα Ακτινογραφιών

Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας

Ακτινογραφικές εξετάσεις με τις πιο σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές

ΣΧΕΤΙΚΑ

Στο ιατρείο «Οδοντιατρική Ακτινοδιάγνωση» πραγματοποιούνται ακτινολογικές τεχνικές με τον υψηλότερα εξελιγμένο ψηφιακό εξοπλισμό.

ΕΦΗ Ι. ΚΑΖΑΝΑ DDS MSc

Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 3ετές μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διαγνωστική  Ακτινολογία Στόματος Παν/μίου Αθηνών