Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (CBCT) | Dental Scan

Νέας τεχνολογίας ψηφιακή απεικονιστική μέθοδος της γναθοπροσωπικής χώρας. Αντικαθιστά την ιατρική αξονική τομογραφία λόγω της μειωμένης δόσης ακτινοβολίας της και της επικέντρωσης της δέσμης ακτινοβολίας σε μικρή περιοχή της γνάθου. Παρέχει υψηλή ευκρίνεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ακριβών μετρήσεων για πολλά θεραπευτικά σχέδια. Η χρήση της αφορά κυρίως :

  • Προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
  • Εντοπισμό θέσης εγκλείστων/ημιεγκλείστων δοντιών, καθώς και η σχέση τους με γειτονικά ανατομικά μόρια.
  • Παθολογία κροταφογναθικής διάρθρωσης.
  • Έλεγχο καταγμάτων δοντιών και γνάθων.
  • Έλεγχο αλλοιώσεων των γνάθων.
  • Ειδικές περιοδοντολογικές, ενδοδοντικές καταστάσεις.